מבצעים בגינדי

גינדי WAVE עיר ימים
הפרויקט המצליח ביותר בעיר ימים
משלמים היום 15% והיתרה בסמוך לאכלוס!

כרמי גת
נותרה דירה אחרונה!